SHW DataGlasses

S datovými brýlemi od SHW je možné provést audiovizuální analýzu „na dálku“ za asistence vyškoleného technika, který má k dispozici obraz snímaný kamerou umístěnou na brýlích operátora. Jednoduché závady tak lze odstranit bez nutnosti servisního výjezdu, což se projeví snížením nákladů. Pokud servisní pracovník vyhodnotí nezbytnost zásahu, má možnost přijet vybaven potřebnými náhradními díly a dále tak snížit časovou náročnost zásahu a zkrátit případnou odstávku.

  • zefektivnění servisních úkonů, vzdálená podpora servisního technika díky oboustranné výměně audiovizuálních informací
  • úspora cestovních nákladů na servisní výjezd
  • zkrácení prostojů
  • ochrana dat s certifikací ISO 27018
  • globální dostupnost