SHW UniSc@n

  • diagnostika a monitoring stroje, preventivní a prediktivní plánování údržby zajistí plánování odstávek a eliminuje kolize a neplánované prostoje
  • poškození způsobená nárazovým nebo vibračním přetížením jsou detekována brzy, s reakční dobou kratší než 1 ms
  • analýza vibrací, opotřebení ložisek a lineárních os stroje v reálném čase
  • průběžná komparace s „finger print“ (ideální nastavení)