Siemens – AXIOM

Siemens – AXIOM

Kompletní softwarové řešení pro vaši výrobu

Ludačka machine tools pro vás ve spolupráci s odborníky z axiom tech připravili individuální softwarové řešení.

Komplexní softwarové řešení Siemens umožňuje využití širokého spektra funkcí od detailních analýz, výpočtů a simulací pro složitá vývojová řešení (Femap), přes programování robotických pracovišť a linek v digitální továrně (TECNOMATIX), přípravy modelů a programování strojů (NX CAD/CAM) až po simulace a testovací řešení (Simcenter).
 
VERICUT od CGTech zase poskytuje ideální prostředí pro off-line simulaci a verifikaci NC kódu prostřednictvím digitálního dvojčete CNC stroje.

Řešení na míru umožňuje zákazníkům připravovat i ty nejnáročnější technologie

Využijte customizovaných softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu. Díky strategickému partnerství se společností Axiom Tech a Siemens Digital Industries Software pro oblast průmyslového software máme přístup k těm nejmodernějším nástrojům. CAx platforma NX umožňuje díky svým modulům pro CAD konstrukci a CAM technologii přípravu veškerých podkladů do výroby. CAD moduly umožňují práci od tvorby 3D modelů, sestav, přes výkresovou dokumentaci, až po pokročilé funkce pro bezvýkresovou dokumentaci. Celé prostředí je pak asociativně propojeno s CAM řešením, kde uživatel nalezne veškeré funkce pro programování operací 2,5osého frézování, 3osého frézování, 5osého frézování a také soustružení.
Samozřejmostí je podpora simulace celého prostoru stroje na základě NC kódu. Velká pozornost je věnována  podpoře pokročilých funkcí pro automatizované obrábění konstrukčních prvků na základě PMI informací přímo z 3D modelu.

dlouhodobá spolupráce přináší spolehlivá řešení s maximální podporou zákazníka. software od Axiom tech prověřily i tyto firmy:

využijte své výrobní kapacity naplno díky individualizovanému rozšíření technologií
stávajících strojů

K našim strojům dodáváme software vytvořený na míru vašim výrobním potřebám s odbornou podporou a školením v českém jazyce. Využijte plný potenciál vašeho strojového parku s customizovanými řešeními od Siemens a Vericut.