Starrag FMS Flexibilní výrobní systémy CZ

FMS Flexibilní výrobní systémySpolečnosti Starrag Group mají rozsáhlé odborné znalosti v oblasti podnikových systémů a již několik let zpracovávájí kompletní technologická řešení na klíč....

Starrag Diagnostické systémy CZ

Diagnostické systémy Obráběcí stroje jsou složité systémy, které splňují přísné požadavky. Funkce těchto složitých systémů mají různé komponenty, jako jsou digitální ovládání, výkonné pohony a...

Starrag Nářadí CZ

Nářadí Moderní obráběcí stroje a stále složitější díly, vyrobené z materiálů, které jsou obtížně obrobitelné, vyžadují nástroje se specifickými obrysy, úhly a poloměry s dobrými...

Starrag Přípravky a Upínací Technologie CZ

Přípravky a Upínací Technologie Skupina Starrag nabízí řešení šitá na míru s ultramoderními upínacími technologiemi. Základem této inteligentní technologie jsou zkušenosti a odborné znalosti, získané...

Starrag CAM Řešení CZ

CAM Řešení Unikátní charakter našich služeb je komplexní technologický balíček, který může být vždy přizpůsoben potřebám konkrétního zákazníka, má velkou pomoc při zajišťování toho, aby...

Starrag Technologické Řešení CZ

Technologické Řešení Technologické řešení, které posílí zákazníka Komplexní balíček technologických služeb, který může být vždy přizpůsoben potřebám konkrétního zákazníka, má velkou pomoc při zajišťování toho, aby...

Starrag centrum dokonalé výroby CZ

Centrum dokonalé výroby Společnost Starrag ve svém nejmodernějším centru excelentní výroby (CPE) nabízí zákazníkům možnost testovat a optimalizovat nové a náročné procesy obrábění nebo vyrábět...

WFL FLANX CZ

FLANX Usnadnit programování  Technologické cykly WFL pokrývají extrémně širokou škálu standardních a speciálních technologií pro všechny možné případy použití. Tyto programové moduly, které vyžadují pouze zadání...

Starrag Tools

Tools Modern machine tools and ever more complex parts, made from materials that are difficult to machine, require tools with specific contours, angles and radii...

Starrag Engineering

Engineering Starrag Group companies combine their leading technology with sophisticated process services, drawing on over 30 years of experience in tailoring manufacturing solutions for companies...