Starrag Starrag Technologické služby

Starrag Diagnostické systémy CZ

Diagnostické systémy

Obráběcí stroje jsou složité systémy, které splňují přísné požadavky. Funkce těchto složitých systémů mají různé komponenty, jako jsou digitální ovládání, výkonné pohony a přesné vedení. Účinnost, dostupnost a náklady však v konečném důsledku závisí na správném provozu a údržbě obráběcího stroje a všech jeho součástí. Diagnostické systémy v této oblasti poskytují podporu vyvinutou skupinou Starrag. Jsou to inovativní vizualizační systémy, které poskytují operátorovi stiskem tlačítka s informacemi o aktuálním stavu stroje a stavu ovládání. Naše diagnostické systémy tak usnadňují efektivní plánování a monitorování všech servisních a údržbových činností. Naše speciálně vyvinutá služba online vzdálené diagnostiky zároveň zajišťuje maximální dostupnost stroje.

Klíčové benefity:

  • Snížení nákladů během výroby
  • Spolehlivé reálné analýzy díky přímému přístupu k dokumentaci stroje
  • Promptní doba odezvy s okamžitou diagnostikou a řešení poruch
  • Spolehlivé vyhodnocení strojních dat pomocí počítadla