SHW VSC 3D

  • 3D vizuální kontrola obrobku, skenování povrchu a přenos 3D modelu geoemtrie obrobku do NC
  • výstupní protokol měření
  • bezkontaktní měření rozměrů
  • včasná detekce chybějících upínacích prvků nebo nesprávného nastavení
  • včasná identifikace nesprávné polohy
  • Prevence nákladných škod na nářadí, součásti a stroji
  • vysoká rychlost a spolehlivost umožňuje „bezpilotní“ provoz
  • Zvýšená produktivita díky ukládání složitých upínacích operací pro opakované objednávky

3D model obrobku
kontrola rozměrů otvorů
výstupní protokol