Malé, přesné, spolehlivé.

Trojice multiosých center Bumotec pomáhá firmě Shanghai Medical Instruments držet 50% podíl na domácím trhu v oblasti výroby součástí chirurgických nástrojů pro otorinolaryngologii. Ty se vyznačují malými rozměry, vysokými nároky na přesnost a nekompromisním požadavkem spolehlivosti. 

Obráběcí centra Bumotec jsou schopna vyrábět velmi komplexní a mnohostranné komponenty z tyčí do průměru 65 mm. Při obrábění až v 7 osách zároveň v jediném nastavení jsou schopna soustružení, frézování, vrtání, broušení, tváření závitů,  ozubení nebo protahování. Stroje Bumotec jsou celosvětově využívané k výrobě malých a složitých obrobků, které jsou ze stroje připraveny k montáži bez další nutnosti odhrotování, což vyzdvihuje i společnost Shanghai Medical Instruments.

Vysoká účinnost strojů se díky provádění více operací na jediné upnutí projevila jak při prototypování tak v samotné výrobě. Firma však obzvláště oceňuje svůj nejnovější Bumotec – 5osý model s181 s „předním živým nářadím“ na vedlejším vřetenu – a jeho schopnost zvýšit produktivitu o 20% u některých dílů.
Konkrétním příkladem je výroba nástroje pro ORL chirurgii.
Ten je na stroji Bumotec s181 nyní díky současnému použití druhého vřetene vyroben za osm minut, namísto původních deseti.

„Díky spolehlivosti a snadné obsluze jsou stroje dostupné i nejmladším členům výrobního týmu.“

Bumotec s181

Bumotec s191H může dosáhnout vysoce přesných (až ± 2,5 μm) obráběcích řešení v rozsahu os X, Y a Z 410 mm, 200 mm a 400 mm, v závislosti na lineárních pohonech a vysoké tepelné stabilitě.

Kromě toho je jeho hlavní vřeteno doplněno vedlejším vřetenem, které se může otáčet v horizontální i vertikální rovině pro úkoly s více procesy. Zásobník nástrojů disponuje až 90ti pozicemi na stroji. Vysoké rychlosti posuvu 50 m/min a otáčky vřetena na úrovni 30 000 nebo 40 000 za minutu také přispívají k ultra rychlému času každého výrobního cyklu.

 

Více o strojích Bumotec zde