Stroje a technologie Aditivní výroba

WFL LASEROVÉ NAVAŘOVÁNÍ

LASEROVÉ NAVAŘOVÁNÍ

Během navařování je pomocí inertního plynu tryskou přiváděn materiál na bázi železa, kobaltu, niklu aj., který je přesným zacílením laserového svazku přeměněn na taveninu a navařen na určené místo. Šířka a výška materiálu, který se aplikuje, je určena přesným vyvážením použité energie a rychlosti posuvu laserového paprsku s množstvím materiálu přiváděného skrz trysky stroje.
Jako u tradičního svařování inertním plynem, ochranný plyn zabraňuje oxidačním procesům a zároveň působí jako nosič a transportní médium pro částice kovového prášku. Ty mají velikost mezi 100 a 150 µm, takže jsou dostatečně velké, aby mohly být odfiltrovány filtrem 40 µm, který zajistí, že prach nenaruší chod stroje a jeho funkčnost je tak dlouhodobě zachována. Navařovaný materiál je možno aplikovat v závislosti na procesních parametrech ve vrstvách 1 i více mm. Tato metoda po navaření vykazuje výbornou adhezi a kohezi a navařované vrstvy bez porozit.