Omni Aerospace získala se stroji Ecospeed ještě větší přesnost a rychlost

Mezi zákazníky Omni Aerospace patří společnosti jako Boeing, Bombardier, Gulfstream, Lockheed Martin, Spirit AeroSystems, Textron Aviation nebo americké  ministerstvo obrany. Pro ně firma navrhuje a vyrábí komplexní kovové komponenty nadstandardních rozměrů. Zakázky s vysokými nároky na přesnost a povrchovou kvalitu vyžadovaly investici do odpovídajícího strojového vybavení, kterým se stala dvě nová obráběcí centra Ecospeed F1540 od firmy Starrag.

Společnost Omni má dva stroje Ecospeed F1540 integrované do automatizovaného systému flexibilní výroby (FMS). Obráběcí operace zahrnují navařování, frézování kapes a vrtání na částech, jako jsou žebra křídla, která jsou vyrobena z hliníku nebo slitin hliníku a lithia. U každého polotovaru o vstupní hmotnosti až 6 272 kg, s rozměry až 4 000 mm x 1 500 mm a šířkou až 152 mm dosahuje úběr materiálu až 95%. 

Výkon hlavního vřetena motoru Ecospeed hraje klíčovou roli při obrábění těchto komplexních komponent. S výkonem 161 koní může v režimu S1 pracovat nepřetržitě při 30 000 otáčkách za minutu. Během hrubování dokáže stroj F1540 naplnit třískami zásobník s kapacitou 200l za méně než minutu.

„F1540 přesně zpracovává složité hliníkové konstrukční díly s užitečným zatížením až tři tuny a poskytuje vysokou povrchovou úpravu, která nevyžaduje žádné ruční dokončování.“

Každé z obráběcích center ECOSPEED F je vybaveno paralelní kinematickou obráběcí hlavou Sprint Z3, která zvyšuje schopnosti stroje v oblasti vysoce dynamického simultánního pětiosého frézování. Hlava využívá tři paralelní lineární pohony os rovnoměrně rozmístěné ve vřeteníku. Když se všechny tři osy pohybují rovnoměrně a současně, vřeteno se pohybuje v přímce v ose Z. Pokud se tyto tři osy pohybují odlišně, platforma vřetena bude nakloněna v kinematice A / B, což umožní vřetenu sledovat jakoukoli dráhu ve sférickém kuželu ± 45 stupňů při maximálně 80 stupních za sekundu. Každý stroj má integrovanou osu C a je vybaven automaticky upínanou a nástrojem vyměnitelnou pravoúhlou hlavou, pracující v jakémkoli prostorovém úhlu v rozmezí  ± 135 stupňů. Stroje ECOSPEED F 1540 „fungují nad naše očekávání,“ řekl generální ředitel OMNI Aerospace, John J. O’Neill. „Bez ohledu na náročnost projektu, bez ohledu na složitost dílu může Omni nyní překonat očekávání svých zákazníků. “

"U hotových komponent může být odstraněno až 95% kovu."