Stroje a technologie Aditivní výroba

WFL LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ

SVAŘOVÁNÍ LASEREM

Pro svařování laserovým paprskem je nutná hlava se speciální optickou čočkou. Během svařování dochází k přesnému zaostření laserového paprsku do mnohem užšího ohniska, čímž se dosáhne větší hloubky svařování a zároveň se minimalizuje zóna ovlivněná teplem. Cílem je vyvinout alternativu třeba k úzkým hlubokým vrtům. Tímto způsobem může být například nejprve vyfrézován chladicí kanál do vnějšího obrysu obrobku a poté může být na jeho horní část přivařena krycí vrstva. To nejen usnadňuje proces obrábění, ale také nabízí zcela nové možnosti, pokud jde o tvar. Rovněž je možné svařovat rotující části s maximální přesností. Ty by se dříve vyráběly paralelně na hlavním vřetenu a protivřetenu stroje.